VentureLab Twente wint nationale voorronde European Enterprise Promotion Award

Programmamanager Jaap van Tilburg pitcht VentureLab naar de Europese finale in Litouwen

VentureLab Twente heeft zich genomineerd voor de Europese finale van European Enterprise Promotion Award eind november in Litouwen. Voor Nederland streden onder andere ook Erasmus en Saxion om de finaleplaatsen. De door de Europese commissie georganiseerde competitie, erkent en beloont de beste publiek-private programma’s om ondernemingszin en ondernemerschap te bevorderen. In het juryrapport wordt onder andere het hoge impact-niveau van het VentureLab programma geroemd. In drie jaar tijd deden 230 ondernemers mee, wat nu al tot een groei in werkgelegenheid van 2000 FTE leidde. Inmiddels is VentureLab Twente verzelfstandigd en opgevolgd door VentureLab International.

Het wetenschappelijke onderbouwde VentureLab programma bestaat uit een samenhangend geheel van instrumenten, dat op drie niveaus aangrijpt: de ondernemer, het managementteam waarin idealiter wordt samenwerkt, en de businesscase. Training, coaching en toegang tot netwerken zijn kernelementen die als maatwerk worden aangeboden. Populair gezegd, helpt deze opzet ondernemers “minder vaak en minder diep in een dal te raken, door tekortkomingen op elk gebied op te sporen en aan te pakken ”.

Spin-off programma’s en maatwerkoplossingen
Sinds 2013 brengt VentureLab ook delen van het programma als afgeronde, compacte spin-off programma’s op de markt.
• Samen met NIKOS ontwikkelde VentureLab de Top Classes Entrepreneurship ; kortlopende, intensieve programma’s over strategie, financiering of marketing, voor ondernemers, die snel en gericht kennis en vaardigheden willen bijspijkeren. Uitvoering is in handen van Professional Learning en Development.
• In oktober start het VentureLab Investor Readiness programma, een intensieve vijfdaagse, bedoeld voor MKB bedrijven met ambitie en groeipotentie. Geschikte kandidaten worden adequaat voorbereid op het verkrijgen van externe financiering.
• Andere spin-offs zijn de Business Model Generation workshops, de Entrepreneurship summerschools, de workshops voor business developers (samen met de Nederlandse vakvereniging voor business developers), en de soft landing programma’s om, samen met regionale partners, buitenlandse bedrijven zich in Twente te helpen vestigen.

VentureLab Twente Growth Award voor Axiom IC

Gerard Hoogendijk, mede-oprichter en CFO van Axiom IC BV ontving op de alumniceremonie van VentureLab Twente de Growth Award. Met deze Award (een zilveren speld) benadrukt VentureLab het groeipotentieel van veelbelovende deelnemers in haar groeiprogramma voor hightech bedrijven. De Growth Award is de tweede prijs die Axiom IC in korte tijd in de wacht sleept. In mei 2012 won het bedrijf de Van den Kroonenbergprijs van de Universiteit Twente.

Baanbrekend in mixed-signal data converter ontwerp

Axiom IC definieert nieuwe concepten en ontwerpt converters voor het omzetten van digitale signalen in analoge signalen en vice versa. Grote, internationale bedrijven als ST Micro Electronics, Philips en NXP semiconductors behoren tot de klantenkring. Het hightech bedrijf is innovatief en specialistisch en levert oplossingen op het specifieke terrein van ‘mixed-signal’, systemen met daarnaast oplossingen voor digitale audiosystemen. Dit maakt hen tot een speler op wereldniveau.

Axiom IC BV is een spin-off bedrijf van de Universiteit Twente. Het bedrijf kende vanaf de start in 2007 een sterke groei-ambitie. In vijf jaar tijd is het aantal werknemers gegroeid van 7 tot 23. Dit aantal zou, aldus Hoogendijk, al fors hoger kunnen zijn als het bedrijf steeds de vacatures had kunnen vervullen. Voor het komend jaar verwacht het bedrijf extra groei te realiseren door extra financiering aan te trekken om zo de eerste stappen te gaan zetten naar eigen producten. Dit zal tevens leiden tot verdere personeelsgroei.

Over Axiom IC
Als center of excellence op het gebied van ‘mixed-signal’ geïntegreerde circuits en –systemen, legt Axiom IC zich toe op het leveren van IP producten en diensten voor data converters in verschillende markten, waarbij de audiomarkt een belangrijk segment vormt. Om de eigen mensen uit te dagen werd de slogan “als het kan, kunnen wij het” geïntroduceerd. Dit draagt bij aan het blijvend hoge innovatieve gehalte van Axiom IC. Axiom IC heeft een wereldwijde klantenportfolio opgebouwd en zal deze de komende tijd verder uitbouwen. Gesprekken met grote spelers op het gebied van audio zijn gaande.

Over VentureLab
Per 1 februari 2013 is VentureLab Twente opgevolgd door VentureLab International. Tot 1 februari werd VentureLab Twente mogelijk gemaakt door de provincies Gelderland en Overijssel (GO), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Regio Twente, het Innovatieplatform Twente, de Universiteit Twente en Saxion. Het VentureLab International programma helpt startende en gevestigde hightech bedrijven hun groei te versnellen. Het creëren van hoogwaardige arbeidsplaatsen is één van de belangrijkste doelen. VentureLab is gevestigd op Kennispark Twente.

25 april 2013 Koploperbijeenkomst op Paleis Het Loo

Op veler verzoek organiseren we binnenkort weer de jaarlijkse Koploperbijeenkomst. Er is plaats voor maximaal 140 ondernemende, innovatieve en duurzame deelnemers. De eerste 80 plaatsen waren binnen een week gereserveerd! Read more

Kick-off VentureLab Noord-Holland-Noord

Op 16 januari was de kick-off van VentureLab NHN (Noord-Holland-Noord) in Heiloo.

Keynote spreker was Aard Groen, Professor Innovatief Ondernemerschap & Valorisatie aan de Universiteit Twente en de Rijks Universiteit Groningen. VentureLab NHN is een eerste ‘spin-off’ van VentureLab International, die de door Groen ontwikkelde business development support methodiek in een specifieke sector toepast. VentureLab International ontwikkelt met partners elders in Nederland o.a. initiatieven op het gebied van Health (Nijmegen), Water (Leeuwarden) en Energy (Groningen).

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van VentureLab NHN zijn Ton Alofs en Simon Bos, gevestigde ondernemers in de ICT. Samen hebben zij het bedrijf Result Count gestart, de motor achter VentureLab NHN.

VentureLab NHN

In de Regiovisie Noordwest-Holland van de Kamer van Koophandel koppelt de Kamer veelbelovende bedrijven, kennisinstellingen, overheden en onderwijs aan elkaar. Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland vijf economisch kansrijke Noord-Holland-Noord clusters gedefinieerd, die de regio de mogelijkheden biedt om economisch te groeien. De vijf clusters zijn agribusiness, duurzame energie, maritiem, medische, recreatie en toerisme.

Vanuit de ICT sector uit Noord Holland Noord is het initiatief genomen om, op basis van de Regiovisie én de vijf kansrijke clusters, aan innovatie te werken. Dit plan koppelt de vijf clusters aan de ICT. Met dit initiatief wordt beoogd om innovatie, business ontwikkeling, en kennisverrijking maximaal met ICT te stimuleren en daarmee de KvK Regiovisie te concretiseren, namelijk economisch groei in Noord-Holland-Noord. Hierbij kan ICT de motor zijn van innovatie.

Venturelab NHN schept de voorwaarden van een ecosysteem waarin bedrijven van elkaar leren, kunnen groeien en kennis kunnen delen en ontwikkelen. Het VentureLab project van de Universiteit Twente heeft aangetoond dat dit een behoorlijke impuls kan geven op de zakelijke groei en de werkgelegenheid.
De doelgroep is in principe geheel ondernemend Noord-Holland-Noord. Van de startende ondernemer met een innovatief idee, een student met een stageopdracht tot het management van grote gevestigde bedrijven aan toe.

Het event op 16 januari 2013 markeert de fase waarin VentureLab NHN is begonnen de publiciteit te zoeken. Oktober 2013 is de doelstelling dat de eerste groep deelnemers start.