25 april 2013 Koploperbijeenkomst op Paleis Het Loo

Op veler verzoek organiseren we binnenkort weer de jaarlijkse Koploperbijeenkomst. Er is plaats voor maximaal 140 ondernemende, innovatieve en duurzame deelnemers. De eerste 80 plaatsen waren binnen een week gereserveerd! Read more

Kick-off VentureLab Noord-Holland-Noord

Op 16 januari was de kick-off van VentureLab NHN (Noord-Holland-Noord) in Heiloo.

Keynote spreker was Aard Groen, Professor Innovatief Ondernemerschap & Valorisatie aan de Universiteit Twente en de Rijks Universiteit Groningen. VentureLab NHN is een eerste ‘spin-off’ van VentureLab International, die de door Groen ontwikkelde business development support methodiek in een specifieke sector toepast. VentureLab International ontwikkelt met partners elders in Nederland o.a. initiatieven op het gebied van Health (Nijmegen), Water (Leeuwarden) en Energy (Groningen).

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van VentureLab NHN zijn Ton Alofs en Simon Bos, gevestigde ondernemers in de ICT. Samen hebben zij het bedrijf Result Count gestart, de motor achter VentureLab NHN.

VentureLab NHN

In de Regiovisie Noordwest-Holland van de Kamer van Koophandel koppelt de Kamer veelbelovende bedrijven, kennisinstellingen, overheden en onderwijs aan elkaar. Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland vijf economisch kansrijke Noord-Holland-Noord clusters gedefinieerd, die de regio de mogelijkheden biedt om economisch te groeien. De vijf clusters zijn agribusiness, duurzame energie, maritiem, medische, recreatie en toerisme.

Vanuit de ICT sector uit Noord Holland Noord is het initiatief genomen om, op basis van de Regiovisie én de vijf kansrijke clusters, aan innovatie te werken. Dit plan koppelt de vijf clusters aan de ICT. Met dit initiatief wordt beoogd om innovatie, business ontwikkeling, en kennisverrijking maximaal met ICT te stimuleren en daarmee de KvK Regiovisie te concretiseren, namelijk economisch groei in Noord-Holland-Noord. Hierbij kan ICT de motor zijn van innovatie.

Venturelab NHN schept de voorwaarden van een ecosysteem waarin bedrijven van elkaar leren, kunnen groeien en kennis kunnen delen en ontwikkelen. Het VentureLab project van de Universiteit Twente heeft aangetoond dat dit een behoorlijke impuls kan geven op de zakelijke groei en de werkgelegenheid.
De doelgroep is in principe geheel ondernemend Noord-Holland-Noord. Van de startende ondernemer met een innovatief idee, een student met een stageopdracht tot het management van grote gevestigde bedrijven aan toe.

Het event op 16 januari 2013 markeert de fase waarin VentureLab NHN is begonnen de publiciteit te zoeken. Oktober 2013 is de doelstelling dat de eerste groep deelnemers start.