Half miljoen subsidie voor 17 Sustainable Technology bedrijven

Agentschap NL heeft de IPC aanvraag van VentureLab Twente bedrijven voor “Sustainable Technology” gehonoreerd, zo werd vandaag bekend gemaakt. Dat betekent ruim een half miljoen euro subsidie voor 17 bedrijven. Score-indicatie:
De beoordelaars vonden de mate van innovativiteit relatief hoog t.o.v. de andere aanvragen. De mate van onderlinge samenwerking vond men gemiddeld. De kwaliteit van de begeleiding van de deelnemers en de penvoerder vond men goed.

De aanvraag werd voorbereid door VentureLab Twente’s subsidie-adviseur Currency Connect,  die ook bij de verdere uitvoering betrokken is.